Prosjektingeniør - Integrasjon av stasjonære batterisystemer

Expires: 10-09-2023

Apply through e-mail:
career@brytebatteries.com
Should include: CV, job application

Bryte AS søker en ny prosjektingeniør til vårt team i Trondheim. Til rollen søker vi en engasjert, strukturert, målrettet og selvgående ingeniør som ønsker en jobb med stor grad av ansvar, fleksibilitet og frihet. Du vil få en nøkkelrolle som prosjektleder i et lite, men smidig team, hvor din hovedoppgave er å sørge for at installasjon og integrasjon av våre stasjonære batterisystemer går på skinner. 

Du vil også få delansvar for gjennomføring av grunnleggende analyser av potensialet til et batterisystem i den settingen batteriene vurderes til. Til dette vil du bruke våre in-house softwareløsninger for analyse og automatisert drift i kombinasjon med excel ol. 

Innledende kundesamtaler og annen kundeoppfølging kan også bli en del av arbeidshverdagen.

Bryte er Norges eneste rendyrkede flowbatteriselskap. Foruten å utvikle egne flowbatteriløsninger fokuserer selskapet på å kommersialisere, integrere og drifte Vanadium Redox Flowbatterier for stasjonær lagring av elektrisitet i ulike driftscenarioer. Disse batteriene har svært lang teknisk levetid, lavt økologisk fotavtrykk (sammenlignet med andre batteriteknologier) og er helt brannsikre. Batteriene består av membranbaserte reaksjonsceller og store tanker med flytende elektrolytt / batterisyre. Bryte består i dag av et lite, ungt team med en snittalder på rundt 30 år. Selskapet er i en fase hvor det posisjonerer seg for stabil og rask vekst. 

Vi søker deg som tenker langsiktig og som ønsker å vokse i takt med bedriften. Tidligere erfaring fra lignende arbeid vil vektlegges, men nyutdannede med relevant erfaring oppfordres også til å søke.

I din rolle vil du:

 • Utvikle og administrere prosjektplaner og planlegge budsjetter og ressurser for å sikre vellykkede leveranser innenfor estimerte prosjektrammer.
 • Koordinere interne og eksterne aktører, inkludert kunder, ingeniører og entreprenører for å drive prosjekter framover og oppnå milepæler.
 • Identifisere og redusere risikoer og problemer proaktivt, overvåke og kontrollere prosjektfremdriften.
 • Utarbeide og presentere statusrapporter, oppdateringer og annen nødvendig dokumentasjon og bidra til kommende prosjektmuligheter.
 • Fremme en kultur for kontinuerlig forbedring ved å dele best practice og erfaringer fra prosjekter på tvers av organisasjonen.
 • Sikre overholdelse av sikkerhets-, miljø- og regulatoriske krav gjennom prosjektgjennomføringen.
 • Sikre at arbeidet gjennomføres ihht. kontraktskrav, samt sørge for dokumentasjon i henhold til interne og eksterne krav.
 • Samarbeide med R&D og salgsteamet på langsiktige strategier for mer effektiv kundeoppfølging.
 • Være med på installasjon av systemer.

Du har helst:

 • Fullført høyere utdanning som elektroingeniør, ingeniør i fornybar energi eller andre relevante felt.
 • Og/eller fullført teknisk fagskole.
 • Erfaring innen teknisk support eller som prosjektingeniør/prosjektleder.
 • Grunnleggende forståelse for integrerte elektriske systemer
 • Erfaring med kundekommunikasjon eller salg.
 • Gode norsk- og engelskferdigheter, både muntlig og skriftlig.
 • Grunnleggende kunnskap om ulike energilagringssystemer.
 • Grunnleggende kunnskap om elektriske systemer.
 • Grunnleggende ferdigheter innen Microsoft Office eller Google-suiten (excel, powerpoint, google sheets, etc.)
 • Erfaring med å lese og forstå tekniske skjemaer og tegninger.

Listen over er ikke MÅ-krav, men det er en fordel om du huker av en god del av boksene. Lignende erfaring og vilje til å tilegne ny og relevant kunnskap vil kunne veie opp for formalkravene.

Hva får du?

 • En spennende og givende arbeidshverdag i et ungt, dynamisk og sosialt miljø.
 • Stor grad av fleksibilitet og frihet, der du måles på resultater og ikke tidsbruk.
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår.

samt

 • Vafler annenhver fredag.
 • Bordtennis i pausene.
 • Alt det du trenger av teknisk utstyr.
 • Uendelig tilgang på kaffe.

Arbeidssted: FAKTRY, Leirfossvegen 5d, 7037 Trondheim

Apply through e-mail:
career@brytebatteries.com
Should include: CV, job application
 • Join us!

  Careers
 • You can find us here

  Head Office

  Leirfossvegen 5D | 7037 Trondheim Norway

  Oslo Office

  Kongens gate 6 | 0153 Oslo Norway

 • Contact us!